ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


وِنِسا

اینمـ عروسک روسی مـ ن :)

بارداره ! بیست روز هست منتظرش بودمـ حالا رسید خونمون ..

هدیه نگرفتمـ این بار خودمـ واسه خودمـ هدیه خریدمـ .

سلیقه و سخاوتمـ چطوره :)؟

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan