ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


مامان که خونه نباشه

شِت

شماها چطوری تو کارهای خونه کمک میکنین ؟!

امروز س بار لباس عوض کردمـ، واسه اینکه همین الانم خیسه از سر تا پام

وقتی ظرف میشورم انگـار با لباس هامـ دوش گرفتم :/ حالا چرا موهام خیسه !

آخه الان داشتم ظرف میشستم ؛ واسه رب گوجه از اون ظرف های مخصوص داریمـ

رب تموم شده بود ظرفش رو برداشتم بشورمـ وقت آب کشیدن پمپ رو فشار دادمـ 

یهو آب از توش مثل فـواره رفت بالا ریخت رو سـر و مـوی مـ ن :| 

داداشم هم اومد زد تو سرم و خندید :/ گفت ی امروز اینجایی آشپزخونه مامانُ ترکوندی! 

تازشم خوبه ظرف های ناهار رو داداشم شست ..

وقتی داشتم ناهار می کشیدم کفگیر رو فشار دادم ته دیگ ها بیان بالا 

یـهــو مث اهرم عمل کرد که لبه ی قابلمه تکیه گاه بود برنج ها پرواز کردن و ریختن رو لمینت -.-

داداشم قاشق چنگال ب دست اون ور میز منتظر بود غذا رو ببرمـ هی نگاه میکرد ب من :/

برنج ها رو از رو زمین جارو کردمـ، خب نمیدونستم چربی شو چطوری از رو لمینت پاک کنم لک نشه

با شیشه پاک کن ترتیبشو دادمـ، 

ناهار رو صبح زود مامان درست کرده بود ولی خب شام رو مـ ن :| 

برمـ تو اتاق داداشم ازش بپرسم دل دردی چیزی نداره -.- 


+ اینجا فرزند سالاری هست و فوقش هر کسی باید اتاق خودشو مرتب کنه

و دختر هم هیچ کاری نمیکنه چون مامان میگ آینده بره خونه خودش هم یاد میگیره هم ب اندازه کافی زحمت میکشه

تو خونه باباش راحت باشه .. بعدا نگه خانواده بد بود :))

کار های خونه واقعا زحمت آوره .. مخصوصا وقتی پسری وجود داشته باشه که اندازه وال بخوره :|

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan