ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


شـبِ مـا تَـب کـرده

امشب خواب در راه مـانده ..

امشب دل از چشم ها آبی تر است 

خواستنِ هار هار گریه ها شنیدنی تر اســت

امشب از آن شب هایی ست که غـمـــ از جهانش مـی بارد ..

این شب از شـب های دیـشبـش مـرگ بار تر است.

امشب سرد است ! ما تنهاییم .. ما سردایـم

امشب آیینه میل دیدن مـا نداشـت

و امشـب دستمـال ها خیـس مـی شوند ..

ما بیمار نبودیمـ، اما حال ما خوش هم نبود

امشـب ستاره ها بیمار اند 

لحاف مشکی به سـر کشیـــده اند

مـاه آسمان رنگش پریده

و امشـب تــا انتهـا شــب اسـت ..

شبِ ما تَب کردهُ

آب چشمـ هایمـان پاشـویـه اش می دهد ..


+ تو ناخوادگاه یه خبریه که دلت بی دلیل میگیره و خبرت نمیشه

یه دلیلیِ که علت نداری ..

يكشنبه ۸ بهمن ۹۶ , ۲۳:۳۰ سَـبـ...ـزبـآنــو !×
شایدم هَرشب ِ ما ...

قشنگ بود♥
خوبی عزیزم؟!
دوشنبه ۹ بهمن ۹۶ , ۱۵:۱۶ انار کـــ:)ــــ
بسی زیبا^__^
👌🏿👌🏿👌🏿
Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan