ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


مبهم ترین شب زندگیمـ

وقتی یه قدمی رویاهام ایستادمـ

میترسمـ که امشب چشم هامو ببندمـ

فردا دیگ باز نشه ..

اونقدری عجیب گذشت که این بعید نیست

قرص خوابی که خوردمـ رو میخامـ برگردونمـ!

نمیشه آره ..

میخامـ تا صبح رفتن چشمـ هامو رو هم نزارمـ ..

مواظب حالمـ باشمـ !

نمیشه آره ..

میدونمـ ، هاااااااه

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan