ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


هستم ولی خستم

زندم 

:| 


+ در حال گرفتاری و شلوغی روزمرگی

+ چه معنی میده هنوز نیومده میان ترم داشته باشی ؟


+ گزارش کار فیزیک پزشکی ، در شرایطی که پارتنر احمقی داشته باشی یعنی فاجعه، دِ یه هفتشم خب تو بنویس عه دِ :/ 

+ برای بار سوم اتاق عوض کردم تخت نفر سوم رو هم خریدم! کلی خوبم با هم اتاقی شیرازیم.. تنها شانسی ک آوردم این بود تو دانشکده :| 

+ بچه های دندون نیومده رِل زدن و بیرون میرن دوتایی -.- اونقدری مزاحم داشتم که اینستا و تلگرام رو دیلیت کنم تا دردسترس نباشم ! همین قدر خز همین قدر پوکر :|

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan